لوگو1
سازمان تاکسیرانی رشت
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد
.
gg
معرفي سازمان
شهرداري نهادي غير دولتي و عمومي است كه در محدوده يك شهر به ارائه خدمات مختلف مي پردازد و در واقع تعيين كننده ترين نهاد در مديريت شهري محسوب مي
شود. نقش شهرداري تنها به امكانات زير بنايي شهر و وظايف روزمره محدود نمي شود بلكه برنامه ريزي ، مديريت و توسعه تمامي عرصه هاي شهر را نيز در بر مي گيرد شهرداري ها داراي وظايف و اختيارات متفاوت هستند و دامنه وظايف و عملكردشان به عنوان نهاد مدني و محلي و عمومي هر روز بنا به ضرورت گسترده مي شود. بنا بر اين امكانات و فرصت هاي موجود نيز بايد معطوف به رسالت اصلي آن باشد كه همانا بهبود ارتقاي عرصه هاي زندگي شهروندان در تمامي زمينه هاي زندگي شهري منجمله حمل و نقل درون شهري مي باشد . شهرداري رشت در اين راستا با توجه به رشد متوسط سالانه 4 درصد جمعيت و موقعيت ارتباطي شهر رشت به عنوان مركز استان و تراكم فعاليت هاي مختلف در واقع صحبت از مهيا ساختن زمينه هاي لازم زندگي شهري 550 هزار نفري شهر رشت در ميان نيست ، بلكه صحبت از شهري است به عنوان مركز مجموعه اي از شهرها و روستاهاي كاملاً نزديك به هم كه در طول روز با يكديگر ارتباط اقتصادي و انساني گسترده اي دارند.
به جرات مي توان گفت شهرداري رشت مجبور به خدمات رساني يك ميليون نفر در روز مي باشد .
همچنين با توجه به رشد كالبدي شهر به گونه اي روز افزون در طول و عرض وارتفاع شرايطي را ايجاد مي كند كه شهرداري رشت در مديريت شهري خود برنامه هاي منظمي جهت حل مسايل شهري تدوين و در دوره هاي زماني معين به اجرا در آورد كه در اين راستا يكي از اقدامات اساسي و اصولي قابل اشاره برنامه ريزي و ساماندهي حمل و نقل درون شهري در سال 79 كه همانا تشكيل سازمان تاكسيراني مي باشد . زيرا در گذشته قبل از تصويب اساسنامه سازمان تاكسيراني ، اداره امور تاكسيراني تمركز خاصي نداشته و ادارات و سازمان هاي مختلف صنفي و سازمان هاي متعدد از جمله فرمانداري ، بخشداري ، شهرداري ، راهنمايي و رانندگي در بعضي از موارد تشكيلات صنفي نظير اتحاديه تاكسيرانان و تشكيلات تعاوني مانند تعاوني تاكسيرانان و تاكسي داران در امور مذكور خود را ذيمدخل دانسته و بر حسب مورد بخشي از امور تاكسيراني را بر عهده داشتند. با تصويب قانون تمركز اداره امور تاكسيراني ، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو و اداره امور مذكور به طور متمركز به شهرداري محول گرديد. به اين ترتيب وظيفه مشخص ديگر به وظايف شهرداري رشت اضافه گرديد . سازمان تاكسيراني كه عملا فعاليت خود را از فروردين سال 80 آغاز نموده ، تاكنون با اقدامات گسترده اي در راستاي ساماندهي در امور نقل و انتقال ( خريد و فروش تاكسي ها ) صدور پروانه بهره برداري ، ، كارت شهري ، تمديد پروانه هاي تاكسيراني ( يك ساله ، دو ساله ،و ... ) پروانه بهره برداري ، تمديد و صدور كارت شهري كمكي ، تبديل به احسن ، رسيدگي به تخلفات تاكسي ها ، پذيرش متقاضيان ورود به سازمان ، رسيدگي به امور متقاضيان آزمون شهر شناسي ، بازرسي از واحد هاي تاكسي تلفني هاي سطح شهر ، صدور پروانه حمل و نقل درون شهري تاكسي سرويس ها ، پلمب آزانس هاي بدون پروانه بهره برداري ، صدور كارت شهري جهت رانندگان تاكسي سرويس ها و تاكسي بي سيم ، رسيدگي به امور درخواست حاشيه شهر و صدور مجوز سرويس مدارس ، حق امتياز تاكسي هاي جديد ، مديريت داخلي تاكسي سرويس ها ، خط كشي ايستگاه هاي ويژه را انجام داده است.
در ادامه موضوعات ديگري كه بايد در خصوص فعاليت هاي سازمان تاكسيراني به آن اشاره شود :
• تلاش گسترده در جهت گاز سوز نمودن تاكسي هاي سطح شهر با توجه به امكانات محدود عاملين ذيربط ( شركت ملي گاز ) به طوري كه سعي بر آن است با برنامه هاي تدويني تا پايان سال جاري كليه تاكسي هاي فعال و داراي شرايط ، گاز سوز شوند.
• اصلاح و تكميل ناوگان تاكسيراني شهر رشت در بخش هاي سه گانه تاكسيراني ( تاكسي معمولي – آزانس هاي تاكسي تلفني–تاكسي بي سيم )
• اجراي صحيح مقررات و ضوابط پيش بيني شده در اساسنامه سازمان و آيين نامه هاي اجرايي قانون مربوطه بر اساس مصوبات هيئت مديره و شوراي سازمان تاكسيراني جهت ايجاد رفاهيت و سهولت در امر جابه جايي شهروندان
• همكاري و هماهنگي لازم با شوراي عالي ترافيك استان ، راهنمايي و رانندگي ، نيروهاي انتظامي و سازمان هاي ذيربط جهت ساماندهي امور ترافيكي بالاخص در ايام خاص
• پي گيري هاي مستمر جهت خارج نمودن تاكسي هاي فرسوده از ناوگان تاكسيراني و جايگزيني هزار تاكسي سمند ، پرايد ،و ... به ناوگان حمل و نقل درون شهري جهت تسريع در امر جابجايي شهروندان
بر اساس بررسي هاي بعمل آمده ، فعاليت روزانه شش هزار دستگاه تاكسي جوابگوي جمعيت روزانه شهر رشت نمي باشد
تاریخ به روز رسانی: 1394/09/10
تعداد بازدید: 1194
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري رشت ميباشد
Powered by DorsaPortal